Skapa arbetsgivarintyg

En anställd som har blivit helt eller delvis arbetslös kan behöva få ett arbetsgivarintyg utskrivet. Intyget visar bland annat hur mycket personen har arbetat och ska skickas till a-kassan när den anställde söker arbetslöshetsersättning. Du kan i dagsläget inte skicka intyget digitalt från Visma Lön 600 utan du skapar intyget och skickar det per post till a-kassan.

Gör så här för att skapa ett arbetsgivarintyg:

  1. Välj Personal - Arbetsgivarintyg.
  2. Klicka på knappen Skapa för att öppna dialogen Skapa arbetsgivarintyg.
  3. Justera tidsperioden under Datum från och Datum till om du vill ändra den föreslagna tidsperioden (normalt 12 månader).

Du kan dela upp intyget på flera intyg om det har förekommit förändringar i anställningsförhållandet. Exempel på förändringar i anställningsförhållandet är då den anställde:

  • Har haft flera anställningar
  • Har bytt löneform (från månadslön till timlön eller tvärtom)
  • Har ändrat sysselsättningsgrad. Vid ändrad sysselsättningsgrad delas intyget upp automatiskt.

Om den anställde har haft avbrott i arbetet, till exempel på grund av sjukdom eller annan frånvaro, ska redovisningsperioden utökas så att minst 12 månaders arbete redovisas. Programmet utökar automatiskt perioden om avbrottet är registrerat i kalendariet eller på lönekörningen. För att det ska ske en förskjutning av arbetstiden måste avbrottet ha varat minst hälften av månaden. Redovisningsperioden på intyget kan utsträckas till maximalt 60 månader, det vill säga 5 år.

  1. Kontrollera att alla uppgifter stämmer.
  2. Klicka på Skapa.

Om du vill skriva ut arbetsgivarintyget klickar du på knappen Lista för att komma till listläget. Markera Skriv ut vid aktuellt intyg i listan och klicka sedan på knappen Skriv ut.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.