Skapa arbetsgivarintyg

En anställd som har blivit helt eller delvis arbetslös har rätt att få ett arbetsgivarintyg från sin arbetsgivare. Intyget visar bland annat hur mycket personen har arbetat och ska skickas till a-kassan när den anställde söker arbetslöshetsersättning.

Gör så här för att skapa ett arbetsgivarintyg:

 1. Välj Personal - Arbetsgivarintyg.
 2. Välj anställd vid fältet Anställd.
 3. Ange till och med vilket datum arbetsgivarintyget ska gälla i fältet T o m datum.
 4. Klicka på knappen Skapa.
 5. Justera tidsperioden under Datum från och Datum till om du vill ändra den föreslagna tidsperioden (normalt 12 månader).

Du kan dela upp intyget på flera intyg om det har förekommit förändringar i anställningen, exempelvis om den anställde:

 • har haft flera anställningar
 • har bytt löneform (från månadslön till timlön eller tvärtom)
 • har ändrat sysselsättningsgrad (då delas intyget upp automatiskt)

Klicka på Visa personalhistorik om du vill se vilka uppgifter som har ändrats i anställningsregistret.

Om den anställde har haft avbrott i arbetet, till exempel på grund av sjukdom eller annan frånvaro, ska redovisningsperioden utökas så att minst 12 månaders arbete redovisas. Perioden utökas automatiskt om avbrottet är registrerat i kalendariet eller på lönekörningen. För att det ska ske en förskjutning av arbetstiden måste avbrottet ha varat minst halva månaden. Redovisningsperioden på intyget kan vara maximalt 60 månader, det vill säga fem år.

 1. Kontrollera att alla uppgifter stämmer.
 2. Klicka på Skapa.
 3. Dubbelklicka på det skapade arbetsgivarintyget i listan och kontrollera att inställningarna på alla flikar stämmer.

Markera arbetsgivarintyget i listan och klicka på Förhandsgranska om du vill se arbetsgivarintyget. Här finns även val för att skriva ut till skrivare och skapa pdf-fil.

 1. Skicka arbetsgivarintyget. Läs mer i avsnittet Skicka arbetsgivarintyg.

Tänk på att du måste skapa om arbetsgivarintyget om du gör ändringar för den anställde på en lönekörning eller i anställningsregistret efter att du skapat intyget.

Om arbetsgivarintyget skapas före anställningsdatum måste arbetad tid med mera läggas in manuellt.

På vismaspcs.se hittar du en gratis mall för arbetsgivarintyg i pdf-format.

Relaterade avsnitt