Skicka testfil till Nordea

För att kunna göra utbetalning via bankfil till Nordea med inställningen Girolink internet ska du skicka en testfil till banken.

Innan du skickar testfilen ska du göra inställningar för hur för hur företaget ska betala ut lönen till de anställda. Du kan bara skapa en testfil om Export till bankfil - Bankfil för - Nordea är valt som utbetalningssätt och Girolink internet som är valt som kommunikationssätt i företagsinställningarna. Läs mer i avsnittet Utbetalning, företagsinställningar.

Gör så här för att skicka testfil till Nordea:

  1. Välj Lönearbete - Lönekörning.
  2. Markera aktuell lönekörning i listan.
  3. Klicka på Gå till utskrift/utbetalning.
  4. Klicka på texten Ändra utskriftsalternativ.
  5. Markera Testläge.
  6. Klicka på Skicka testfil.
  7. Klicka på Ja för att skicka testfilen till Nordea.

Relaterade avsnitt