Utskrift, utbetalning och bokföringsunderlag

När alla avvikelser är registrerade i lönekörningen ska du skriva ut lönebesked, utbetalningslista och bokföringsunderlag. Du kan även skapa utbetalningsfil och SIE-fil för bokföringsunderlaget.

Först måste du se till att alla lönebeskeden är klarmarkerade och att lönekörningen är låst. Sedan klickar du på knappen Gå till utskrift/utbetalning under Lönearbete - Lönekörningar. De inställningar du gjort i anställningsregistret och i företagsinställningarna påverkar vilka valmöjligheter som finns för utskrifter och utbetalningar.

Relaterade avsnitt

Registrera lönehändelser och betala ut lön
Utbetalning, företagsinställningar
Utskrifter m m, företagsinställningar
Export, företagsinställningar
Arbetsgivardeklaration
Bokföringsunderlag för arbetsgivardeklaration

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.