Visma Lön 600

Utskrift, utbetalning och bokföringsunderlag

När alla avvikelser är registrerade i lönekörningen ska du skriva ut lönebesked, utbetalningslista och bokföringsunderlag. Du kan även skapa utbetalningsfil och SIE-fil för bokföringsunderlaget.

Först måste du se till att alla lönebeskeden är klarmarkerade och att lönekörningen är låst. Sedan klickar du på knappen Gå till utskrift/utbetalning i vyn Lönekörning. De inställningar du tidigare gjort i anställningsregistret och i företagsinställningarna påverkar vilka valmöjligheter du får för utskrifter och utbetalningar.

Boföringsunderlag för arbetsgivardeklaration på individnivå

Från version 2019.2 kan du skapa bokföringsunderlag för arbetsgivardeklaration på individnivå. Inställningen görs under Lönearbete - Arbetsgivardeklaration på individnivå. Om det finns en markering i rutan Skriv ut bokföringsunderlag under Ändra utskriftsalternativ skapas bokföringsunderlaget när du väljer Skriv ut/skapa fil. Läs mer i avsnittet Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI).

Justera eventuell differens efter uppdatering till version 2019.2

I tidigare versioner redovisades lönekörningens bokföringsunderlag från programmet utan öresavrundning. I bokföringsunderlaget för arbetsgivardeklaration på individnivå i version 2019.2 avrundas bruttolön, förmåner, bilförmån och drivmedelsförmån till hela kronor. Detta gör att det kan bli en differens mellan bokföringsunderlagen på kontot för upplupna arbetsgivaravgifter (exempelvis konto 2731) vid den första arbetsgivardeklarationen efter uppdatering till version 2019.2.

Observera att du bara behöver göra denna justering vid den första arbetsgivardeklarationen efter uppdatering till version 2019.2. Därefter kommer bokföringsunderlagen att stämma överens.

Läs mer i avsnittet Bokföringsunderlag för arbetsgivardeklaration på individnivå.

Relaterade avsnitt

Registrera lönehändelser och betala ut lön
Utbetalning, företagsinställningar
Utskrifter m m, företagsinställningar
Import/Export, företagsinställningar
Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)
Bokföringsunderlag för arbetsgivardeklaration på individnivå

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.