Utskrift, utbetalning och bokföringsunderlag

När alla avvikelser är registrerade i lönekörningen ska du skriva ut lönebesked, utbetalningslista och bokföringsunderlag. Du kan även skapa utbetalningsfil och SIE-fil för bokföringsunderlaget.

Först måste du se till att alla lönebeskeden är klarmarkerade och att lönekörningen är låst. Sedan klickar du på knappen Gå till utskrift/utbetalning i vyn Lönekörning. De inställningar du tidigare gjort i anställningsregistret och i företagsinställningarna påverkar vilka valmöjligheter du får för utskrifter och utbetalningar.

Relaterade avsnitt

Registrera lönehändelser och betala ut lön
Utbetalning, företagsinställningar
Utskrifter m m, företagsinställningar
Import/Export, företagsinställningar
Arbetsgivardeklaration
Bokföringsunderlag för arbetsgivardeklaration

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.