Varför måste jag koppla deltidsscheman till heltidsschema?

I Visma Lön Anställd måste alla deltidsscheman med schemalagd arbetstid baseras på ett heltidsschema. Heltidsschemat blir då det grundschema som beräkning av sysselsättningsgrad, mertid, övertid, säsongstider, schema vid helgdagar och liknande baseras på.

I avsnittet Gör inställningar för heltids- och deltidsschema beskrivs hur du gör för att koppla ett deltidsschema i taget till ett heltidsschema.