Gör inställningar för heltids- och deltidsschema

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör och arbetar i Visma Lön 300/600.

Om du arbetar i Visma Lön Smart gör du alla inställningar för arbetsscheman där. I Visma Lön Anställd kan du bara se vilka inställningar som är gjorda. Läs mer i avsnittet Gör inställningar för heltids- och deltidsschema i hjälpen för Visma Lön Smart.

En heltidsanställning är den arbetstid som oftast betraktas som normalarbetstid. Heltid avser normalt åtta timmars förvärvsarbete per vardag (40 timmar per vecka). Omfattningen av en heltidsanställning regleras enligt lag eller avtal. En anställd som arbetar mindre än heltid för en arbetsgivare arbetar deltid.

I Visma Lön Anställd måste alla deltidsscheman med schemalagd arbetstid baseras på ett heltidsschema. Heltidsschemat blir då det grundschema som beräkning av sysselsättningsgrad, mertid, övertid, säsongstider, schema vid helgdagar och liknande baseras på.

  • Deltidsschema kan bara kopplas till heltidsscheman som är kompletta.
  • Du kan inte göra inställningar för säsongstider på ett deltidsschema. Därför måste deltidsschemat baseras på ett heltidsschema som har inställningar för det.
  • Start- och sluttid för deltidsschemat måste ligga inom heltidsschemats start- och sluttid för respektive dag.

Gör så här om du vill koppla ett deltidsschema till heltidsschema i taget:

  1. Välj Schemaläggning - Arbetsscheman.

I kolumnen Anställda kan du se hur många samt vilka anställda som är kopplade till respektive arbetsschema. Här kan du även koppla ett arbetsschema till en eller flera anställda. Läs mer i avsnittet Koppla anställd till arbetsschema.

  1. Välj deltidsschema i listan.
  1. Välj heltidsschema med schemalagd arbetstid under Baserat på heltidsschema för respektive deltidsschema.

Deltidsscheman med rullningsveckor

Ett deltidsschema med rullningsveckor måste baseras på ett heltidsschema som antingen innehåller en vecka eller samma antal rullningsveckor som deltidsschemat.

Om du har ett deltidsschema med flera rullningsveckor och det inte finns något heltidsschema där starttid och/eller sluttid för någon av veckorna ligger inom deltidsschemats start- och sluttid måste du skapa ett nytt heltidsschema där start- och sluttiderna ligger inom deltidsschemats start- och sluttider.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.