Koppla anställd till arbetsschema

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör.

Det finns många fördelar med att koppla arbetsscheman till de anställda. När man har gjort det får man bland annat hjälp med att:

  • beräkna rätt mertid för en deltidsanställd,
  • beräkna rätt ersättning vid övertid,
  • avgöra när ob-ersättning ska betalas ut,
  • se till att frånvarotimmar (exempelvis sjukfrånvaro och föräldraledighet) blir korrekta i löneprogrammet,
  • hantera flexuträkningar och säsongstider.

För anställda med löneformen månadslön går det inte att välja arbetsschema av typen oregelbundet schema som saknar inställning för genomsnittlig veckoarbetstid och genomsnittlig sysselsättningsgrad.

Gör så här för att koppla anställda till arbetsschema:

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.