Kalender

I kalendern är aktuell dag markerad med grönt och dagar tidigare än dagens datum som saknar tidsregistreringar är markerade med rött.

För dagar med någon typ av varning, information eller kommentar visas en ikon i kalendern. Det visas även ikoner om registreringen har gjorts i mobilen eller i terminalläget.

Om resultatet har justerats av löneadministratör visas en stjärna i kalendern. Då kan resultatet inte justeras av den anställde och Resultat för vald dag kan inte beräknas. Om resultatet ska kunna beräknas måste löneadministratören först återställa resultatet genom att klicka på knappen Redigera och sedan Återställ till ursprungligt resultat.

I vissa fall påverkas resultatet för en dag av en tidsregistrering som görs för dagen före eller efter. Det sker om tidsregistreringen görs inom två timmar före eller efter ett arbetspass som ligger på ett annat dygn, eller om en tidsregistrering ligger på samma dygn som ett arbetspass slutar. Då visas en i-ikon på dagen då tidsregistreringen gjordes och en förklarande text på dagen där resultatet visas.

När en period är avslutad ska den klarmarkeras. Läs mer i avsnittet Klarmarkera period.

Tips och trix

  • Dubbelklicka på en dag i kalendern för att tidsregistrera den aktuella dagen.
  • Markera flera dagar i kalendern för att visa ett summerat resultat av exempelvis flextid för markerade de dagarna. Resultatet visas under Resultat för vald dag/period.
  • När du tidsregistrerar kan du välja om du vill stänga dialogrutan samtidigt som du sparar eller om bara vill spara registreringarna. Du ändrar inställningen genom att klicka på pilen vid knappen Spara/Spara och stäng och det val du gör sparas till nästa gång du tidsregistrerar.
  • Du kan enkelt se vilka regler som gäller för aktuellt avtal och arbetsschema. Markera en dag i kalendern och klicka på knappen Regler under Tidsregistreringar för att visa reglerna för det avtal och arbetsschema som gäller för den dag som är markerad i kalendern. Här finns även genvägar för att öppna aktuellt arbetsschema och avtal.

Relaterade avsnitt