Registrera tid

Tidsregistrering i realtid kan göras i mobilappen eller på startsidan i Visma Lön Anställd, via knapparna In och Ut. Övrig tidsregistrering görs i kalendern.

Om du vill redigera eller ta bort en tidsregistrering markerar du aktuell dag i kalendern och väljer pennsymbolen vid Tidsregistreringar för vald dag. Läs mer i avsnittet Kalender.

Om resultatet har justerats av löneadministratör visas en stjärna i kalendern. Då kan resultatet inte justeras av den anställde och Resultat för vald dag kan inte beräknas. Om resultatet ska kunna beräknas måste löneadministratören först återställa resultatet genom att klicka på knappen Redigera och sedan Återställ till ursprungligt resultat..

Gör så här för att lägga till en ny tidsregistrering:

  1. Välj Kalender.

Om du är löneadministratör som registrerar din egen tid i Visma Lön Anställd, väljer du Kalendrar - Min kalender för att registrera din tid. Om du ska tidsregistrera för anställda väljer du Kalendrar - Anställdas kalendrar och markerar en anställd i listan.

  1. Välj månad om tidsregistreringen inte ska göras i aktuell period.
  2. Markera en eller flera dagar i kalendern beroende på vilken typ av tidsregistrering du ska göra.
  3. Välj knappen Registrera tid.
  4. Välj typ av tidsregistrering under Tidsregistrering.
  5. Ange tid för registreringen via valet Klockslag, Timmar eller Procent, eller markera Hela dagen om registreringen avser en hel dag.

Valet Klockslag används för att registrera närvaro och frånvaro. Det går inte att använda valet Klockslag för att tidsregistrera för en period, utan valet är endast aktivt när en dag är markerad i kalendern.

Valen Timmar och Procent används för att registrera frånvaro och kan användas både när man ska registrera tid för en dag eller för en period. Dessa val är inaktiva för anställda med oregelbunden arbetstid

  1. Skriv en notering i fältet Kommentar om du vill lägga till en notering för tidsregistreringen. Kommentaren är synlig för den anställde, löneadministratör och attestansvarig.

Tänk på att inte skriva in känslig information!

  1. Välj Spara och stäng.

När en period är avslutad ska den klarmarkeras. Läs mer i avsnittet Klarmarkera period.

I avsnittet Arbetspass som sträcker sig över midnatt och flera arbetspass under samma dygn kan du läsa hur tiden redovisas i kalendern om arbetspasset sträcker sig över midnatt eller om arbete har utförts vid flera arbetspass under samma dygn. Du kan också titta på filmen Dygnsövergång för anställda som arbetat över midnatt.

Relaterade avsnitt

Klarmarkera period
Spåra tidsregistreringar
Kalender
Arbetspass som sträcker sig över midnatt och flera arbetspass under samma dygn
Dygnsövergång för anställda som arbetat över midnatt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.