Påminnelser

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör eller attestansvarig.

Om att det finns ej klarmarkerade, ej attesterade och ej godkända tidrapporter visas en påminnelse på startsidan i Visma Lön Anställd. Under Inställningar - Påminnelser kan du även göra inställningar för att skicka ut påminnelser via mejl. De inställningar du gör här gäller för hela företaget. Om du istället vill göra inställningar per anställd så gör du det under Anställda. Läs mer i avsnittet Redigera uppgifter för anställd.

Ange hur många dagar efter avvikelseperiodens slut som påminnelse ska skickas. Du kan också ställa in om påminnelser bara ska skickas en gång eller upprepas varje eller varannan dag tills uppgiften är genomförd.

För att påminnelse ska kunna skickas ut via mejl måste uppgift om korrekt e-postadress finnas i Visma Lön Anställd. Det går inte att lägga in dessa uppgifter i Visma Lön Anställd utan de registreras under Mina tjänster på vismaspcs.se och läses sedan automatiskt in i Visma Lön Anställd. Läs mer om uppdatering av E-postadress.

Det går inte att skicka påminnelser till anställda som bara använder Visma Min Lön.

Relaterade avsnitt

Redigera uppgifter för anställd
Anställda, fliken Personuppgifter