Redigera uppgifter för anställd

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör och arbetar i Visma Lön 300/600.

Uppgifterna för anställda hämtas från i Visma Lön 300/600 men vissa uppgifter kan läggas till och ändras i Visma Lön Anställd. Välj Anställda, markera den anställde i listan och gör ändringar i fönstret Redigera anställd.

  • Om du ska lägga upp en anställd så måste det göras i Visma Lön 300/600. Läs mer i avsnittet Lägg upp en anställd i hjälpen för Visma Lön.
  • Namn och anställningsnummer och löneform hämtas från löneprogrammet. Läs mer under Grunduppgifter.
  • E-postadress och mobilnummer registreras under Mina tjänstervismaspcs.se och läses sedan automatiskt in i Visma Lön Anställd. Läs mer i avsnitten Byta e-postadress och Redigera användaruppgifter i hjälpen för Mina tjänster.
  • Det går inte att ta bort en anställd från Visma Lön Anställd eller från löneprogrammet. När en anställd slutar anges det i anställningsregistret i Visma Lön. Då kommer den anställde inte längre med på lönekörningar och rapporter, men uppgifterna för den anställde finns kvar i löneprogrammet. När en anställd slutar ska du radera information som inte är nödvändig att spara. Läs mer i avsnitten Anställda, fliken Anställning och Checklista när anställd slutar i hjälpen för Visma Lön.
  • Alla justeringar rörande arbetsscheman och avtal ska göras i Visma Lön Anställd.

Ändringar som görs i Visma Lön 300/600 läses in i Visma Lön Anställd vid nästa synkronisering.

Via knappen Gå till kalender når du enkelt den anställdes kalender.

Relaterade avsnitt