Skapa eller redigera typ av frånvaro

Detta avsnitt gäller bara dig som är löneadministratör.

Du kan skapa nya typer av frånvaro som kan användas av de anställda när de registrerar tid i kalendern. Det kan exempelvis vara användbart om de anställda ska registrera tid för fackligt arbete, jour, permission, eller om företaget har en extra ledig dag utöver vanliga helgdagar,

Gör så här:

  1. Välj Inställningar - Tidsregistreringar. Om du vill redigera markerar du den aktuella typen och gör ändringarna.

Det går bara att göra ändringar så länge typen inte används av någon anställd. Övrig frånvaro utan lön och Övrig frånvaro med lön är standardtyper som inte går att redigera.

  1. Klicka på Skapa ny.
  2. Ange benämning.

Benämningen visas för de anställda när de registrerar tid i kalendern. Tänk på att benämningen inte översätts om man byter språkinställning i programmet.

  1. Välj Typ av frånvaro.

Övrig frånvaro med lön kan bara användas av månadsavlönade, medan Övrig frånvaro utan lön kan användas både av anställda med månadslön och timlön.

  1. Klicka på Spara.

Relaterade avsnitt