Vad betyder de olika statusarna när löneutbetalningen är skickad med bankkoppling?

Om du har SEB, Nordea, Handelsbanken eller Danske Bank, kan du skicka löneutbetalningen direkt från programmet via bankkoppling. Löneutbetalningar har olika status beroende på var i processen du befinner dig. Här beskriver vi de olika statusarna:

Ej betald

Statusen visas när lönekörningen är klarmarkerad och du kan går vidare med att skapa betalningsfilen till banken.

Betalningsfil skapad

Statusen visas när betalningsfilen är skapad. Klicka på Skicka och signera. Du kan behöva uppdatera sidan och vänta några minuter för att knappen ska visas.

Väntar på signering

Statusen visas när betalningsfilen är klar för signering. Klicka på knappen Signera betalning.

Betalning pågår

Statusen visas när du har skickat betalningsfilen, men banken inte har mottagit betalningen.

Mottagen av bank

När filen har accepterats av banken ändras statusen till Mottagen av bank. Du kan då logga in på internetbanken och slutföra betalningen.

Betald

Statusen ändras till Betald när utbetalningen har gjorts från banken. Dagen efter att utbetalningen är gjord visas kontoutdraget i programmet och bankhändelsen kan matchas och bokföras under Kassa-och bankhändelser. Läs mer i avsnittet Matcha bankhändelser i hjälpen för Visma eEkonomi.

Betalningen misslyckades

Statusen visas om löneutbetalningen blir avvisad eller avbruten av banken. Det kan t ex bero på att det inte finns tillräckligt med pengar på kontot. Åtgärda och försök att skicka löneutbetalningen på nytt.

Relaterade avsnitt