Ändra felaktig registrering från tidigare lönekörning

Om du har gjort fel i en tidigare utbetald lönekörning ska du göra en korrigering på kommande lönekörning så att lönebeskedet och arbetsgivardeklarationen stämmer överens med vad som blivit utbetalt.

Tänk på att det lägsta belopp som kan redovisas i en ruta på arbetsgivardeklarationen är noll. Om ett belopp är negativt kan det innebära att bokföringsunderlaget inte stämmer med redovisningen hos Skatteverket.

Tänk också på att du kan behöva göra en omprövning av tidigare inlämnad arbetsgivardeklaration. Det gör du manuellt hos Skatteverket. Läs mer på skatteverket.se.

Gör så här om du vill korrigera registrering från tidigare lönekörning.

  1. Välj Lön Direkt - Lönekörningar.
  2. Klicka på Ny lönekörning.
  3. Markera den anställde i listan.

Relaterade avsnitt