Fråga om skatteavdrag (FOS-förfrågan)

Alla huvudarbetsgivare har skyldighet att informera sig om anställdas preliminära skatteuppgifter. Preliminärskattsedeln skickas inte automatiskt ut till alla. Genom att göra en FOS-förfrågan till Skatteverket får du uppgifter om skattetabell och eventuellt jämkningsbeslut för de anställda.

I Visma Lön Direkt kan du göra en FOS-förfrågan och direkt få svar från Skatteverket i programmet. Du kan sedan välja att läsa in förändringarna i anställningsregistret. Det är uppgifterna i fälten Beräkningsmetod, Skattetabell och Skatteavdrag görs med på fliken Skatt som hämtas från Skatteverket.

Du kan inte skicka FOS-förfrågan för alla anställda på samma gång, utan förfrågan görs för en anställd åt gången.

När en anställd läggs upp i anställningsregistret behöver du inte göra FOS-förfrågan, utan den anställdes uppgifter om skatteavdrag hämtas automatiskt från Skatteverket i samband med att personnummer anges under Lön Direkt - Anställda på fliken Personuppgifter. Uppgifterna om beräkningsmetod, skattetabell/skatteavdrag fylls automatsikt i på fliken Skatt.

Så här gör du FOS-förfrågan:

  1. Välj Lön Direkt - Anställda.
  2. Markera den anställde som du vill göra FOS-förfrågan för.
  3. Välj fliken Skatt.
  4. Klicka på länken Fråga om skatteavdrag.

I svaret från Skatteverket visas de uppgifter som skiljer sig åt mot de värden som finns i anställningsregistret sedan tidigare. Du får också information om det inte går att få FOS-svar om den anställde.

  1. Klicka på Spara för att uppdatera anställningsregistret med uppgifterna från Skatteverket.

Relaterade avsnitt