Lägg till eller redigera uppgifter för anställd

Det är bara stjärnmärkta fält som är obligatoriska att fylla i för att lönearbetet ska fungera, men det är bra att ha ett så komplett anställningsregister som möjligt eftersom du då har alla uppgifter om de anställda samlade på ett ställe.

Om uppgift saknas i obligatoriskt fält visas en notifieringsikon med en siffra för antal fält som saknar uppgifter på respektive flik.

Innan alla obligatoriska uppgifter är inlagda läggs den anställde in som utkast och visas med kursiv stil i listan över anställda. Den anställde räknas som aktiv först när alla obligatoriska fält är ifyllda.

Här beskriver vi hur du lägger till en ny anställd.

  1. Välj Lön Direkt - Anställda.
  2. Klicka på Ny anställd om du vill lägga till en anställd eller markera den anställde i listan om du ska redigera uppgifter.

För att underlätta när du ska lägga upp anställda i anställningsregistret kan du klicka på ikonen längst ut till höger för att kopiera uppgifterna för en anställd. Då skapas en ny anställd och du behöver bara komplettera med uppgifter som är unika för den anställde som ska läggas till i anställningsregistret. Läs om vilka uppgifter som kopieras i avsnittet Vilka uppgifter fylls i automatiskt om jag kopierar anställd?

  1. Fyll i den anställdes uppgifter på respektive flik.

Om uppgift saknas i obligatoriskt fält visas en notifieringsikon med en siffra för antal fält som saknar uppgifter på respektive flik.

  1. Välj Spara.

 

Relaterade avsnitt