Anpassa lönearter

Här har vi sammanställt en lista med de vanligaste typerna av lönearter som du enkelt kan skapa själv genom att kopiera en standardlöneart och anpassa efter företagets behov.

Du gör inställningar för lönearter under Inställningar - Löneinställningar fliken Lönearter. Klicka på ikonen längst ut till höger vid den standardlöneart du vill kopiera.

Händelse Lösning

Jour

Kopiera löneart 1174 - Övrig ersättning, brutto. Skriv in ett lämpligt namn vid fältet Benämning, exempelvis Jour. Vid fältet Formel skriver du in ert à-pris eller belopp för jour.

Vård av närstående

Kopiera löneart 3318 - Vård av barn 100% avdrag för månadsavlönad. Gör två kopior, där en löneart är semestergrundande och en är ej semestergrundande. Inställning om lönearten som ska vara semesterlönegrundande eller ej gör du på fliken Grunduppgifter under Påverkar underlag för.

Smittbärarpenning

Du bör kontrollera med ditt kollektivavtal hur avdrag ska göras när den anställde får smittbärarpenning. Om du saknar kollektivavtal eller om det inte framgår hur avdrag ska göras kan man utgå från samma princip som när löneavdrag görs vid sjukfrånvaro.

För månadsavlönade kopierar du löneart 3332 - Avdrag övrig frånvaro timavdrag och för timavlönade kopierar du löneart 3360. Skriv in lämpligt namn vid fältet Benämning, exempelvis "Smittbärarpenning". Läs mer om smittbärarpenning på forsakringskassan.se.

Övertid 4

Kopiera en löneart för övertid och anpassa inställningar så att de motsvarar företagets regler för Övertid 4. Det går inte att få med den nya lönearten i kalendern eller snabbvalet eftersom det bara finns tre fält där. Den nya lönearten för Övertid 4 måste alltså plockas upp manuellt direkt på lönebeskedet för att kunna användas.

Graviditetspenning

Det finns ingen färdig löneart för graviditetspenning, men du kan kopiera någon av lönearterna för föräldraledighet, till exempel 3301 - Föräldraledighet timavdrag, 3305 - Föräldraledighet dagsavdrag, 3309 - Föräldraledighet kalenderdagsavdrag eller 3313 - Föräldraledighet hel månad beroende på hur länge frånvaron varar. Du gör sedan ett avdrag på lönen och den anställde får ersättning från Försäkringskassan.

Om du skapar egna lönearter genom att kopiera 1101 - Månadslön eller 1106 - Timlön, kan du inte lägga upp de egna lönearterna under Återkommande lönerader om du samtidigt vill använda standardlönearterna. När du skapar lönekörning kan du dock använda standardlönearten och den egna lönearten på lönebeskedet. Det är alltså bara under Återkommande lönerader som du inte kan använda dem i kombination och det gäller bara när du har kopierat lönearterna 1101 och 1106. Lönearter som skapats från andra standardlönearter kan används i kombination under Återkommande lönerader.

Om du ska betala ut extra belopp per timme (exempelvis ansvarstillägg), rekommenderar vi att du kopierar löneart 1174 - Övrig ersättning, brutto, istället för 1106 - Timlön. Skriv exempelvis Ansvartstillägg som benämning, lägg in extra belopp per timme som du vill betala ut i fältet Formel och markera á-pris. Den nya lönearten kan läggas upp under Återkommande lönerader. Då behöver du bara fylla i antal timmar vid lönekörningen.

Återkommande lönerader lägger du in på fliken Lön under Lön Smart - Anställda.

Relaterade avsnitt