Löneinställningar

Under Inställningar - Löneinställningar gör du de inställningar som ska gälla för företaget vad det gäller hanteringen av löner.