Skapa eller redigera avtal

Alla anställda som arbetar måste ha ett avtal eftersom det bland annat styr reglerna kring hur OB och övertid ska beräknas. I filmen Avtal i Visma Lön Smart visar vi hur du gör inställningar för avtal.

Ett avtal kan redigeras så länge det inte används av någon anställd och ligger i en klarmarkerad eller låst period. Det går bara att skapa ett nytt avtal genom att kopiera ett befintligt.

Gör så här:

  1. Välj Inställningar - Löneinställningar.
  2. Välj fliken Avtal. Om du vill redigera ett avtal hoppar du till steg 7 i denna instruktion.
  3. Markera det avtal du vill utgå ifrån.
  4. Klicka på Kopiera avtalet längst ner till vänster.
  5. Ange Benämning.

Eftersom ett avtal kan användas till flera anställda är det bra om avtalets benämning är en tydlig beskrivning av dess upplägg.

  1. Klicka på Spara.
  2. Gör inställningar under Tidsregler, OB-regler och Övertidsregler.

Fältförklaringar

Relaterade avsnitt