Skapa eller redigera avtal

Alla anställda som arbetar måste ha ett avtal eftersom det styr reglerna kring hur OB och övertid ska beräknas.

Ett avtal kan redigeras så länge det inte används av någon anställd och ligger i en klarmarkerad eller låst period. Det går bara att skapa ett nytt avtal genom att kopiera ett befintligt.

Gör så här:

  1. Välj Inställningar - Löneinställningar, fliken Avtal. Om du vill redigera ett avtal hoppar du till steg 6 i denna instruktion.
  2. Markera det avtal du vill utgå ifrån.
  1. Klicka på Kopiera avtalet.
  2. Klicka på Spara.

Nu visas det nya avtalet i listan med texten "Kopia av" före namnet från ursprungsavtalet.

  1. Ange Benämning.

Eftersom ett avtal kan användas till flera anställda är det bra om avtalets benämning är en tydlig beskrivning av dess upplägg.

  1. Gör inställningar under Tidsregler, OB-regler och Övertidsregler.
  2. Klicka på Spara.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.