Fora månadsrapportering (arbetare)

Varje månad ska uppgift om lönerna för arbetare rapporteras till Fora. Löneuppgifterna används för att beräkna hur mycket som ska betalas in till de anställdas tjänstepension, samt för att kunna fakturera företaget för tjänstepension och försäkringar. Fora-rapporten används också för att beräkna och föra över pensionspremier till de anställdas pensionsförvaltare.

Vi rekommenderar att du väntar med rapporteringen till den sista vardagen i varje månad, så att eventuella korrigeringar som har gjorts för aktuell månad kommer med.

Gör så här för att skapa månadsrapporten till Fora:

  1. Välj Lön Smart - Extern rapportering.
  2. Markera den månad du ska rapportera.
  3. Klicka på Hämta uppgifter.
  1. Klicka på Skapa fil.

Filen sparas lokalt på din dator. Vilken webbläsare du använder och dina inställningar avgör var filen kommer att sparas men vanligtvis sparas den i mappen “Hämtade filer”.

  1. Logga in på Mina sidor på fora.se och lämna in filen.

Det är bara anställda med svenskt personnummer eller samordningsnummer som kan tas med i månadsrapporten till Fora. Läs mer i avsnittet Hur rapporterar jag arbetarlöner till Fora för anställd utan personnummer eller samordningsnummer?

Relaterade avsnitt