Underlag till Fora (årsrapportering för tjänstemän)

I januari varje år ska uppgift om de slutliga lönerna för tjänstemän för föregående år rapporteras till Fora. Läs mer om årsrapporteringen på fora.se.

Gör så här för att ta fram underlaget till Fora:

  1. Välj Lön Smart - Rapporter.
  2. Välj Underlag till Fora (manuell rapportering).
  3. Klicka på Skapa rapport.
  4. Se till att inkomstår är valt.
  5. Markera vilken typ av löner som ska vara med i rapporten.
  6. Markera Sammanställning om du vill få en sammanställning av slutliga uppgifter som ska rapporteras till Fora. Om du inte markerar rutan visas, förutom den sammanlagda lönekostnaden för företaget, även en detaljerad lista där lönen per anställd redovisas.
  7. Klicka på pilen vid knappen Visa och välj i vilket format du vill spara rapporten.
  8. Logga in på Mina sidor på fora.se och rapportera uppgifterna manuellt.

Relaterade avsnitt