Checklista vid semesterårsavslut

En gång om året ska du göra semesterårsavslut. Då skapas ett nytt semesterår och anställningsregistret uppdateras med nya dagar och semestervärden genom att återstående betalda semesterdagar flyttas till sparade dagar för nästa semesterår. Dessutom räknas nya betalda semesterdagar, samt betalda och sparade semesterdaglöner fram.

De anställda kan inte ta ut semesterdagar på det nya året innan semesterårsavslutet är gjort.

Oberoende av om du arbetar med generellt semesterår (1 april - 31 mars) eller kalenderår (1 januari - 31 december) ska semesterårsavslutet göras när alla avvikelser för föregående semesterår är registrerade, men det spelar ingen roll om lönekörningen är klarmarkerad eller ej.

Om lönekörningen för april (vid generellt semesterår)/januari (vid kalenderår) är klarmarkerad när du gör semesterårsavslutet kommer alla semestervärden att uppdateras på lönebeskeden i den klarmarkerade lönekörningen vid semesterårsavslutet.

Relaterade avsnitt