Lägg till eller redigera uppgifter för anställd

Det är bara stjärnmärkta fält som är obligatoriska att fylla i för att lönearbetet ska fungera, men det är bra att ha ett så komplett anställningsregister som möjligt eftersom du då har alla uppgifter om de anställda samlade på ett ställe.

Om uppgift saknas i obligatoriskt fält visas en notifieringsikon med en siffra för antal fält som saknar uppgifter på respektive flik.

Här beskriver vi hur du lägger till en ny anställd. Du kan även titta på filmen Lägg upp en ny anställd. Om du vill att vi visar dig hur du gör i programmet klickar du på Guida mig. Guiden är bara tillgänglig om hjälpavsnittet är öppet inne i programmet.

  1. Välj Lön Smart - Anställda.
  2. Klicka på Ny anställd om du vill lägga till en anställd eller markera den anställde i listan om du ska redigera uppgifter.

För att underlätta när du ska lägga upp många anställda i anställningsregistret kan du kopiera uppgifterna för en anställd med liknande uppgifter och använda för de nya anställda. Klicka på ikonen längst ut till höger för att kopiera uppgifterna för en anställd. Du når även funktionen via knappen Kopiera när du har markerat en anställd. Då skapas en ny anställd och du behöver bara komplettera med uppgifter som är unika för den anställde som ska läggas till i anställningsregistret. Läs om vilka uppgifter som kopieras i avsnittet Vilka uppgifter fylls i automatiskt om jag kopierar anställd?

  1. Fyll i den anställdes uppgifter på respektive flik.

Om uppgift saknas i obligatoriskt fält visas en notifieringsikon med en siffra för antal fält som saknar uppgifter på respektive flik.

  1. Välj Spara.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.