Oregelbunden arbetstid

I vissa fall kan det vara svårt att koppla anställda till ett arbetsschema med regelbundna tider. Det är då bättre att använda sig av ett arbetsschema med oregelbunden arbetstid. Du gör denna inställning under Inställningar - Löneinställningar på fliken Arbetsscheman. Välj det aktuella schemat och markera Oregelbunden arbetstid vid Typ av arbetsschema.

För anställda som registrerar sina tider och avvikelser i Visma Lön Anställd och arbetar någon gång ibland anger du 0 i fälten under Tidssummering eller lämnar dem tomma. Den anställde stämplar sedan enbart in och ut och får betalt efter den faktiska arbetstiden.

Denna typ av arbetsschema kan också användas när arbetstiden är svår att schemalägga på förhand eller när arbetstiden schemaläggs för en kortare period i taget. I de fallen går det att lägga upp olika arbetsscheman för olika perioder.

Relaterade avsnitt