Checklista när anställd slutar (anställningstypen Komplett)

Här har vi sammanställt en checklista med de olika stegen som ska göras när en anställd med anställningstypen Komplett slutar på företaget. Om den anställde som slutar har anställningstypen Förenklad kan du läsa mer i avsnittet Checklista när anställd slutar (anställningstypen Förenklad).