Arbetsgivardeklaration (AGI)

Du som arbetsgivare ska redovisa de utbetalningar och skatteavdrag du har gjort per person varje månad. För de anställda innebär det att de löpande kan se sina värden på bruttolön, skatt och förmåner direkt på Mina sidor på skatteverket.se. Läs mer på vismaspcs.se och skatteverket.se.

Vi rekommenderar att du väntar med att godkänna arbetsgivardeklarationen hos Skatteverket tills några dagar efter sista lönekörningen, så att eventuella korrigeringar som har gjorts för aktuell månad kommer med i rapporteringen. Detta eftersom du som arbetsgivare inte kan ändra redovisad och inbetald avdragen skatt och få tillbaka efter att filen är inskickad och godkänd hos Skatteverket. Arbetsgivaravgiften kan dock justeras genom en omprövning.

Om företaget är registrerat som arbetsgivare så måste arbetsgivardeklarationen lämnas till Skatteverket även om du inte har betalat ut några löner eller registrerat förmåner för perioden. I de fall då det inte finns några uppgifter att deklarera för perioden väljer du alternativet att deklarera noll på skatteverket.se.

Det finns några undantag då du inte behöver skicka in arbetsgivardeklarationen varje månad. Läs mer i avsnittet Finns det undantag då jag inte behöver redovisa arbetsgivardeklarationen?

Granska och skicka arbetsgivardeklarationen till Skatteverket

Gör så här för att granska uppgifterna och skicka arbetsgivardeklarationen till Skatteverket:

  1. Välj Lön Smart - Arbetsgivardeklaration.

Arbetsgivardeklarationen skapas automatiskt för rätt period i samband med att du skapar en lönekörning.

  1. Markera den aktuella arbetsgivardeklarationen.

Du kan välja ordning i listan genom att klicka på den kolumnrubrik du vill sortera listan efter.

Om du använder Visma eEkonomi kan du klicka på länken i kolumnen Ver.nr för att öppna verifikationen som avser bokförd arbetsgivardeklaration i Visma eEkonomi.

  1. Klicka på Öppna för att granska uppgifterna.
  2. Fyll i kontaktuppgifter om det är första gången du redovisar arbetsgivardeklarationen via Visma Lön Smart. Kontrollera annars att uppgifterna stämmer.
  3. Klicka i fältet under Individuppgifter för att granska arbetsgivardeklarationen per anställd.

Det går inte att justera uppgifterna här. Om någon uppgift är felaktig gör du justeringar på aktuell lönekörning eller i anställningsregistret beroende på vilken uppgift det gäller.

  1. Välj bokföringsdatum.
  2. Klicka på Förhandsgranska - Pdf-fil om du vill kontrollera eller skriva ut uppgifterna innan du skickar arbetsgivardeklarationen. På sista sidan i utskriften finns även bokföringsunderlag för arbetsgivardeklarationen.

Alla lönekörningar i den aktuella perioden måste vara klarmarkerade för att du ska kunna skicka arbetsgivardeklarationen.

  1. Klicka på Skicka och bokför.

Om du arbetar i Visma eEkonomi skapas en verifikation automatiskt. Om du inte arbetar i Visma eEkonomi skapas en SIE-fil med verifikationen som går att exportera.

I vissa fall visar Skatteverkets kontroll att något i arbetsgivardeklarationen behöver korrigeras när Skatteverket tagit emot den. Logga då in på skatteverket.se för att kontrollera och korrigera arbetsgivardeklarationen.

Observera att det bara är inlämningen av arbetsgivardeklarationen som sker automatiskt. För att fullfölja rapporteringen måste behörig person logga in på skatteverket.se och signera arbetsgivardeklarationen. Innan det är gjort är arbetsgivardeklarationen inte fullständigt inlämnad.

  1. Klicka på Gå till skatteverket.se, logga in och signera arbetsgivardeklarationen.

Relaterade avsnitt