Lönekörningar

När det närmar sig löneutbetalning ska en lönekörning skapas i programmet. Registreringar gjorda i kalendern till och med lönekörningens avvikelseperiod kommer med på respektive anställds lönebesked. Du kan även rapportera avvikelser och göra kompletteringar direkt på lönekörningen.

Om de anställda registrerar sina tider och avvikelser i Visma Lön Anställd importerar du enkelt registreringarna till Visma Lön Smart vid lönekörning.

I listan under Lönekörningar visas en översikt över alla lönekörningar. När du klickar på en rad i listan öppnas den aktuella lönekörningen och mer information visas. Om du vill ta bort en lönekörning klickar du på ikonen med papperskorgen längst ut till höger i listan.

Om du skickat in arbetsgivardeklarationen och bokfört lönekörningen rekommenderar vi inte att du gör ändringar i avslutade lönekörningar. Det är bättre att göra justeringen på nästa lönekörning.

Om du vill skicka dina lönebesked för attest, exempelvis om du arbetar på en redovisningsbyrå och vill skicka till kund för godkännande, rekommenderar vi att använda vår signeringstjänst Visma Sign.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.