Lönekörningar

När det närmar sig löneutbetalning ska en lönekörning skapas i programmet. Registreringar gjorda i kalendern till och med lönekörningens avvikelseperiod kommer med på de anställdas lönebesked. Du kan även rapportera avvikelser och göra kompletteringar direkt på lönekörningen.

Om de anställda registrerar sina tider och avvikelser i Visma Lön Anställd eller utlägg i Visma Utlägg importerar du enkelt registreringarna till Visma Lön Smart vid lönekörning.

I listan under Lön Smart - Lönekörningar visas en översikt över alla lönekörningar. När du klickar på en rad i listan öppnas den aktuella lönekörningen och mer information visas. Om du vill ta bort en lönekörning klickar du på längst ut till höger i listan.

Om du har skickat in arbetsgivardeklarationen och bokfört lönekörningen rekommenderar vi inte att du gör ändringar i avslutade lönekörningar. Det är bättre att göra justeringen på nästa lönekörning. Om du ändå vill backa en lönekörning finns det några saker du ska tänka på. Läs mer i avsnittet Gör ändringar i en avslutad lönekörning.

Läs mer i avsnitten Skapa ny lönekörning och Registrera och komplettera lönehändelser på lönebesked.

Relaterade avsnitt