Bokför anställdas löner på resultatenheter och projekt

Om du vill bokföra anställdas löner på resultatenhet och/eller projekt ska du först aktivera funktionen.

Gör så här:

  1. Välj Inställningar - Löneinställningar
  2. Välj fliken Bokföring.
  3. Markera Använd resultatenheter och/eller Använd projekt.

Nu kommer alla resultatkonton att tillåta registrering av resultatenhet och/eller projekt.

Vid import från Visma Tid Smart/Pro eller Visma Lön Anställd kommer resultatenhet och projekt som är valt för den anställde att läggas till på importerade rader.

Importerar du från Visma Utlägg och projekt och/eller resultatenhet är valt för registreringen, kommer det att importeras till Visma Lön Smart, annars läggs istället resultatenhet och projekt som är valt för den anställde till på importerade rader.

Lägg upp resultatenheter och/eller projekt, läs mer i avsnitten Lägg till resultatenheter och kostnadsbärare och Skapa projekt.

Nu kan du registrera resultatenheter och/eller projekt i anställningsregistret.

  1. Välj Lön Smart - Anställa, fliken Lön.
  2. Klicka på knappen till höger om fältet Resultatenhet/Projekt.
  3. Välj resultatenhet/projekt som ska anges på lönerader för den anställde.

När du arbetar med löneregistrering kommer den anställdes lön att bokföras både på bokföringskonto och på resultatenhet/projekt och det registreras automatiskt när du skapar nytt lönebesked för den anställde.

För att se resultatenhet och/eller projekt klickar du på Visa/dölj projekt och resultatenheter längst ner på lönebeskedet. Där kan du byta eller ta bort resultatenhet/projekt på den anställdes lönebesked. Du kan även ändra och ta bort den resultatenhet eller projekt som föreslagits.

På snabbvalsrader som skapas vid import från Visma Lön Anställd kommer den resultatenhet och/eller projekt som angetts på den anställde att hämtas. Även Återkommande lönerader får den reultatenher och/eller projekt som angetts på den anställde.

Relaterade avsnitt