Vilka bolagstyper och regelverk stöds i Visma Skatt & Bokslut Pro?

För närvarande finns det stöd för följande bolagstyper i Visma Skatt & Bokslut Pro:

  • Aktiebolag
  • Bostadsrättsförening
  • Ekonomisk förening
  • Enskild firma
  • Handelsbolag
  • Kommanditbolag
  • Privatperson

Bokföringsnämnden har tagit fram olika regelverk för hur årets bokföring ska avslutas - K1, K2 och K3. K1 kan användas av ideella föreningar, enskilda firmor och handelsbolag, medan aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar måste välja antingen K2 eller K3. K2 är regelbaserat och ger fler möjligheter till förenklingar, medan K3 är principbaserat och kräver mer av den som upprättar årsredovisningen.

I listan här nedan visas vilka bolagstyper och regelverk som det finns stöd för i Visma Skatt & Bokslut Pro. Du väljer vilket regelverk som ska användas när du startar företaget för första gången i Visma Skatt & Bokslut Pro. Du kan se vilket regelverk som används för företaget under Underhåll - Kunduppgifter.

Bolagstyp/regelverk/funktion Fr o m räkenskapsår
Handelsbolag och kommanditbolag - Årsbokslut (BFNAR 2017:3) 2024
Ändra regelverk från K2 till K3 (AB) 2023
Ekonomisk förening K2 2022
Bostadsrättsförening K2 2022
Aktiebolag K3 2020
Digital inlämning K3 2020
Enskild firma K1 (förenklat årsbokslut) 2019
Enskild firma K2 2019
Privatperson 2019
Digital inlämning K2 2019
Aktiebolag K2 2017

Related topics

Sökord: taxonomier, taxonomi