Byta regelverk

Under Underhåll - Kunduppgifter kan du ändra regelverk från K2 till  K3 för ett företag.

Enligt BFNAR 2012:4 Byte mellan K-regelverk får ett företag som tillämpar ett K-regelverk alltid byta till ett K-regelverk som tillhör en högre kategori, medan byte till en lägre kategori endast får göras om det finns särskilda skäl. Ett företag som har bytt från ett K-regelverk till ett annat ska lämna särskild upplysning om detta.

I Visma Skatt & Bokslut Pro går det att ändra regelverk för perioder under 2023 eller senare. Det går endast att byta från K2 till K3, inte tvärtom.

Om du använder K3 och behöver ändra till K2, måste du nollställa företaget och starta om så att du kan välja regelverk på nytt i startguiden.

Såhär ändrar du regelverk:

  1. Välj Underhåll - Kunduppgifter.
  2. Från avsnittet Regelverk, välj K3.
  3. Klicka på Spara.

Regelverket ändras för pågående och ej startade perioder. Om du fortfarande har pågående perioder för 2022, måste dessa låsas innan du kan byta regelverk.

Checklistor, resultat- och balansrapport samt årsredovisning kommer att uppdateras till  K3.

Relaterade avsnitt

Sökord: byta taxonomi