Hur skapar jag ett nytt räkenskapsår i Visma Skatt & Bokslut Pro?

Ett nytt år skapas lite olika beroende på vilken datakälla som används. Du anger datakälla första gången i startguiden. Det går även, under vissa förutsättningar i efterhand, ändra datakälla från Underhåll - Inställningar - Datakälla.

Manuell inmatning går endast att ange som datakälla när du kör startguiden. Det går inte att växla till Manuell inmatning i efterhand.

Datakälla  
Manuell inmatning Klicka på Skapa räkenskapsår på startsidan. Ange start, slutdatum och välj om du dessutom vill skapa ett föregående år. När året har skapats, kan du ange värden för det nya året manuellt.
SIE-fil Klicka på Importera från SIE4-fil på startsidan. Förutsatt att SIE-filen innehåller det nya årets värden, skapas det och visas på startsidan.
Visma eEkonomi Skapa först det nya året i Visma eEkonomi och klicka därefter på Importera från Visma eEkonomi på startsidan. Det nya året läggs till automatiskt.

Läs mer i Startguide, Inställningar eller Ställ in datakälla.

Sökord: nytt år, nytt bokslutsår, skapa år, skapa nytt