Importera bokföringsuppgifter

Normalt bestämmer du vilken importkälla som ska användas i startguiden, när du sätter upp företaget för första gången. Om ingen importkälla är valdes när företaget sattes upp, klicka på knappen Ställ in importkälla i den övre delen av sidan.

Oavsett vilken importkälla du använder, kan du alltid exportera bokföringsuppgifter till en SIE4-fil. Läs mer under avsnittet Exportera uppgifter.

Importera från Visma eEkonomi

  • Företaget som du använder i Visma eEkonomi används automatiskt i Visma Skatt & Bokslut Pro.

  • När du arbetar med Visma Skatt & Bokslut Pro som en redovisningsbyrå via Visma Advisor. används kundens företag i Visma eEkonomi.

  • Alla bokföringsuppgifter från de senaste tre räkenskapsåren i Visma eEkonomi förs över.

  • Bokföringsunderlag, exempelvis inscannade bilder, kommer med automatiskt.

Importera från  SIE-fil

  • Du väljer importfil från din dator.
  • Du kan importera hur många räkenskapsår du vill.
  • För att de ingående balanserna ska bli rätt, se till att inkludera föregående år i importen.

Du kan alltid ändra importkälla från Underhåll - Inställningar - Importinställningar. Där kan du även se status för en pågående import.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.

Sökord: import, importera data, importera bokföring, bokföringsimport, importera kund, kundimport