Vilka datum är viktiga för årsredovisningen?

Datum för årsredovisningen

1 Räkenskapsåret avslutas  
2 Årsredovisningen färdigställs

Årsredovisningen kan färdigställas utan att datum för underskrifter är ifyllda. Programmet innehåller automatiska kontroller som varnar för detta och du kommer inte kunna lämna in årsredovisningen förrän datum för respektive underskrift är ifyllda korrekt.

Översikt, årsredovisning

3 Årsredovisningen skrivs under

Datumet då styrelsen och eventuellt VD beslutar att lägga fram årsredovisningen. Om den skrivs under av flera personer vid olika tillfällen anges varje underskrift med respektive datum på dokumentet Underskrifter. Detta gäller oavsett om det är digitala eller fysiska signaturer.

4

Datum för revisorspåteckning

Datumet då revisionsberättelsen har lämnats. Endast aktuellt om företaget har revisor.

5

Datum för årsstämma

Stämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Datumet ingår i fastställelseintyget.

6

Datum för fastställelseintygets underskrift

Vid pappersinlämning anger du datumet som fastställelseintyget skrevs under på. Vid digital inlämning av årsredovisningen skickar Bolagsverket ut fastställelseintyget för digital signering.

7

Deadline för inlämning av årsredovisningen till Bolagsverket

Årsredovisningen måste skickas in senast sju månader efter räkenskapsårets slut och senast en månad efter årsstämman.

Deadlines för aktiebolag (Bolagsverket)

Läs mer i avsnittet Digital inlämning av årsredovisning.