Digital inlämning av årsredovisning

För dig som använder K2 är digital inlämning tillgänglig för räkenskapsår som avslutas under 2019 eller senare. För K3 är det tillgängligt för räkenskapsår som avslutas under 2020 eller senare.

Under Årsredovisning - Inlämning kan du skicka din årsredovisning digitalt.

  1. Se till att din årsredovisning är korrekt ifylld före du lämnar in den.
    När sidan öppnas kommer tjänsten automatiskt kontrollera årsredovisningen. Om det finns några fel, kommer det visas ett felmeddelande. När du klickar på meddelandet, visas vilka fel som finns och du kan navigera direkt till de sidor som innehåller felen.

Kontrollera informationen mot Bolagsverket

Se alltid till att den angivna informationen stämmer överens med informationen hos Bolagsverket genom att klicka på Kontrollera mot Bolagsverket. Då körs en automatisk kontroll av informationen som du angivit. Årsredovisningen kommer inte lämnas in genom att du gör detta.

  1. Välj Digitalt från listan Inlämning av årsredovisning till Bolagsverket.
  1. Välj Lämna in.

Innan du kan lämna in digitalt måste du ha:

  • angett alla personer i den registrerade styrelsen som ska underteckna årsredovisningen. Detta görs på dokumentet Underskrifter. Här måste du även ange ort och datum.
  • valt alternativet Digitalt för Inlämning av årsredovisning till Bolagsverket.
  • angett vilken styrelsemedlem eller VD som ska signera fastställelseintyget (det räcker med en person). Detta görs på dokumentet Fastställelseintyg. Det är obligatoriskt att ange personnummer, e-postadress och roll i styrelsen på den som ska signera fastställelseintyget.
  • angett personnummer på den person som ska lämna in årsredovisningen i fältet Personnummer under Uppgifter om inlämnare, det vill säga den som trycker på knappen Lämna in.

Du bör granska filen innan du lämnar in den. Det gör du genom att klicka på knappen Förhandsgranska under Årsredovisning - Inlämning. Filen öppnas i en ny flik i din webbläsare och du kan se årsredovisningen så som den kommer att presenteras på Bolagsverket.

När du klickar på knappen Lämna in skickas en digital kopia (avskrift) till Bolagsverket. Därefter visas en avtalstext från Bolagsverket som du måste godkänna för att kunna skicka in årsredovisningen.

Den som ska signera fastställelseintyget får ett mejl med en länk. Undertecknaren klickar på länken, loggar in med Bank ID eller Mobilt Bank ID och godkänner årsredovisningen genom att signera fastställelseintyget digitalt.

Årsredovisningen är inte inlämnad förrän fastställelseintyget är signerat digitalt.

Tänk på att årsredovisningen ska vara underskriven av VD och samtliga styrelseledamöter. Detta kan göras antingen genom att signera årsredovisningen digitalt eller genom att skriva ut den på papper.

När årsredovisningen har lämnats in kan du följa dess status löpande. Statusmeddelandena visas på sidan Inämning.

Du kan läsa mer om digital inlämning av årsredovisning på bolagsverket.se.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.