Digital inlämning av årsredovisning

Digital inlämning för ekonomiska föreningar eller bostadsrättsföreningar stöds ännu inte av Bolagsverket.

Under Årsredovisning - Inlämning kan du skicka din årsredovisning digitalt.

 1. Se till att din årsredovisning är korrekt ifylld före du lämnar in den.
  När sidan öppnas kommer tjänsten automatiskt kontrollera årsredovisningen. Om det finns några fel, kommer det visas ett felmeddelande. När du klickar på meddelandet, visas vilka fel som finns och du kan navigera direkt till de sidor som innehåller felen.

Kontrollera informationen mot Bolagsverket

Se alltid till att den angivna informationen stämmer överens med informationen hos Bolagsverket genom att klicka på Kontroll mot Bolagsverket. Då körs en automatisk kontroll av informationen som du angivit. Årsredovisningen kommer inte lämnas in genom att du gör detta.

 1. Välj Digitalt från listan Inlämningsmetod.
 1. Välj Lämna in.

Innan du kan lämna in digitalt måste du ha:

 • angett alla personer i den registrerade styrelsen som ska underteckna årsredovisningen. Detta görs på dokumentet Underskrifter. Här måste du även ange ort och datum.
 • valt Digitalt från listan Inlämningsmetod.
 • angett vilken styrelsemedlem eller VD som ska signera fastställelseintyget (det räcker med en person). Detta görs på dokumentet Fastställelseintyg. Det är obligatoriskt att ange följande information om personen som ska signera fastställelseintyget:
  • Personnummer
  • E-postadress
  • Roll i styrelsen
 • angett personnummer på den person som ska lämna in årsredovisningen i fältet Personnummer under Uppgifter om inlämnare, det vill säga den som trycker på knappen Lämna in.

Du bör granska filen innan du lämnar in den. Det gör du genom att klicka på knappen Förhandsgranska under Årsredovisning - Inlämning. Filen öppnas i en ny flik i din webbläsare och du kan se årsredovisningen så som den kommer att presenteras på Bolagsverket.

När du klickar på knappen Lämna in skickas en digital kopia (avskrift) till Bolagsverket. Därefter visas en avtalstext från Bolagsverket som du måste godkänna för att kunna skicka in årsredovisningen.

Den som ska signera fastställelseintyget får ett mejl med en länk. Undertecknaren klickar på länken, loggar in med Bank ID eller Mobilt Bank ID och godkänner årsredovisningen genom att signera fastställelseintyget digitalt.

Årsredovisningen är inte inlämnad förrän fastställelseintyget är signerat digitalt.

Tänk på att årsredovisningen ska vara underskriven av VD och samtliga styrelseledamöter. Detta kan göras antingen genom att signera årsredovisningen digitalt eller genom att skriva ut den på papper.

När årsredovisningen har lämnats in kan du följa dess status löpande. Statusmeddelandena visas på sidan Inlämning.

Vad händer sedan?

 • Fastställelseintyget laddas upp till det egna utrymmet hos Bolagsverket och måste signeras av en styrelseledamot eller VD via Bolagsverkets tjänst Lämna in årsredovisningen digitalthttps://arsredovisning.bolagsverket.se/lamna-in.

 • Om en revisionsberättelse ska lämnas in laddar revisorn upp den till samma utrymme där den också ska signeras.

Årsredovisningen ligger i det egna utrymmet i 21 dagar och måste signeras under den perioden. Påminnelser skickas efter 3 och 18 dagar. Om ingen signering sker inom 21 dagar måste den lämnas in igen.

Bolagsverket skickar automatiskt ut ett mail till de e-postadresser du har angett på sidan Inlämning. Mailet ser något annorlunda ut om årsredovisningen inkluderar en revisionsberättelse.

 1. Undertecknarna klickar på länken i mailet och loggar på med sitt BankID.

 2. Undertecknarna väljer den årsredovisning som ska signeras och klickar på Nästa.

 1. Undertecknarna väljer revisionsberättelsen (om det finns någon) och klickar Nästa.

 1. I det sista steget visas en förhandsgranskning av vad som ska signeras. Klicka på Skriv under och skicka in.

 1. Följ instruktionerna för signeringen.

En kvittens visas när det är klart. Här kan du även välja att skicka en kopia av kvittensen via e-post.

Du kan läsa mer om digital inlämning av årsredovisning på bolagsverket.se.

Relaterade avsnitt