Digital inlämning av årsredovisning

Digital inlämning för ekonomiska föreningar eller bostadsrättsföreningar stöds ännu inte av Bolagsverket.

Under Årsredovisning - Inlämning kan du skicka din årsredovisning digitalt.

 1. Se till att din årsredovisning är korrekt ifylld före du lämnar in den.
  När sidan öppnas kommer tjänsten automatiskt kontrollera årsredovisningen. Om det finns några fel, kommer det visas ett felmeddelande. När du klickar på meddelandet, visas vilka fel som finns och du kan navigera direkt till de sidor som innehåller felen.

Kontrollera informationen mot Bolagsverket

Se alltid till att den angivna informationen stämmer överens med informationen hos Bolagsverket genom att klicka på Kontroll mot Bolagsverket. Då körs en automatisk kontroll av informationen som du angivit. Årsredovisningen kommer inte lämnas in genom att du gör detta.

 1. Välj Digitalt från listan Inlämningsmetod.
 1. Välj Lämna in.

Innan du kan lämna in digitalt måste du ha:

 • angett alla personer i den registrerade styrelsen som ska underteckna årsredovisningen. Detta görs på dokumentet Underskrifter. Här måste du även ange ort och datum.
 • valt Digitalt från listan Inlämningsmetod.
 • angett vilken styrelsemedlem eller VD som ska signera fastställelseintyget (det räcker med en person). Detta görs på dokumentet Fastställelseintyg. Det är obligatoriskt att ange följande information om personen som ska signera fastställelseintyget:
  • Personnummer
  • E-postadress
  • Roll i styrelsen
 • angett personnummer på den person som ska lämna in årsredovisningen i fältet Personnummer under Uppgifter om inlämnare, det vill säga den som trycker på knappen Lämna in.

Du bör granska filen innan du lämnar in den. Det gör du genom att klicka på knappen Förhandsgranska under Årsredovisning - Inlämning. Filen öppnas i en ny flik i din webbläsare och du kan se årsredovisningen så som den kommer att presenteras på Bolagsverket.

När du klickar på knappen Lämna in skickas en digital kopia (avskrift) till Bolagsverket. Därefter visas en avtalstext från Bolagsverket som du måste godkänna för att kunna skicka in årsredovisningen.

Den som ska signera fastställelseintyget får ett mejl med en länk. Undertecknaren klickar på länken, loggar in med Bank ID eller Mobilt Bank ID och godkänner årsredovisningen genom att signera fastställelseintyget digitalt.

Årsredovisningen är inte inlämnad förrän fastställelseintyget är signerat digitalt.

Tänk på att årsredovisningen ska vara underskriven av VD och samtliga styrelseledamöter. Detta kan göras antingen genom att signera årsredovisningen digitalt eller genom att skriva ut den på papper.

När årsredovisningen har lämnats in kan du följa dess status löpande. Statusmeddelandena visas på sidan Inlämning.

Vad händer sedan?

 • Programmet laddar upp en kopia (avskrift) av årsredovisningen, tillsammans med fastställelseintyget, till det egna utrymmet hos Bolagsverket. Där ska fastställelseintyget signeras av en styrelseledamot eller bolagets VD. Signeringen görs via Bolagsverkets tjänst Lämna in årsredovisningen digitalthttps://arsredovisning.bolagsverket.se/lamna-in.

 • Om en revisionsberättelse ska lämnas in laddar revisorn upp den till samma utrymme.

Årsredovisningen ligger i det egna utrymmet i 21 dagar och fastställelseintyget måste signeras under den perioden. Påminnelser skickas efter 3 och 18 dagar. Om ingen signering sker inom 21 dagar måste årsredovisningen laddas upp på nytt. Notera att det bara är fastställelseintyget som ska signeras. Övriga underskrifter ska redan finnas med i årsredovisningen.

Bolagsverket skickar automatiskt ut ett mail till de e-postadresser du har angett på sidan Inlämning. Mailet ser något annorlunda ut om årsredovisningen inkluderar en revisionsberättelse.

 1. Undertecknaren klickar på länken i mailet och loggar på med sitt BankID.

Om det är angivet att en revisionsberättelse ska inkluderas men den ännu inte är uppladdad till det egna utrymmet, visas ett meddelande. Det är rekommenderat att vänta med signeringen tills dess att den har laddats upp.
Det är möjligt att lämna in årsredovisningen utan revisionsberättelse, men om du vill komplettera med den senare, måste hela årsredovisning laddas upp på nytt.

 1. Undertecknaren väljer den årsredovisning som ska signeras och klickar på Nästa.

 1. Undertecknaren väljer revisionsberättelsen (om det finns någon) och klickar Nästa.

I det sista steget visas en förhandsgranskning av vad som ska signeras.

Det är viktigt att granska årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse genom att klicka på respektive länk.

 1. När allt är granskat och klart, klicka på Skriv under och skicka in.

 1. Följ instruktionerna för signeringen.

När fastställelseintyget är underskrivet och handlingarna mottagna av Bolagsverket visas en kvittens. Här kan du även välja att skicka en kopia av kvittensen via e-post.

Du kan läsa mer om digital inlämning av årsredovisning på bolagsverket.se.

XBRL och Taxonomier

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) är en öppen internationell XML-standard för rapportering och lagring av finansiell information. Det är helt enkelt ett format för att överföra ekonomisk information på ett strukturerat sätt och används bland annat för den digitala inlämningen av årsredovisningar i Visma Skatt & Bokslut Pro.

En taxonomi används för att definiera, organisera och klassificera de rapporteringskrav som finns för finansiella rapporter i formatet XBRL. Till exempel finns det gemensamt framtagna taxoniomier för årsredovisning, koncernredovisning, Inkomstdeklaration, revisionsberättelse och statistikrapportering. Taxonomier gör det möjligt att rapportera på ett standardiserat sätt så att informationen lätt kan delas, jämföras och analyseras.

De publika taxonomier som tagits fram av Bokföringsnämnden, Skatteverket, Finansinspektionen, SCB och Bolagsverket finns samlade på sidan https://taxonomier.se/.

FAR och Srf konsulterna driver gemensamt föreningen XBRL Sweden som har till uppgift att stödja utvecklingen av svenska XBRL baserade taxonomier. Läs mer på deras hemsida https://xbrl.se.

Relaterade avsnitt