Går det skapa en rapport till min revisor?

Ja, under Rapportcentralen kan du skapa en Rapport till revisor. När du väljer denna rapport, skapas en pdf-fil som du kan skicka till din revisor. Följande kommer att inkluderas i rapporten:

 • Försättsblad
 • Resultaträkning (med konton)
 • Balansräkning (med konton)
 • Kommentarer från Balansavstämning och Resultatanalys
 • Bilagor
 • Huvudbilagor
 • Underbilagor (Balansavstämning och Resultatanalys)
 • Lönesammanställning
 • Checklistor med kommentarer från balansavstämning och resultatanalys
 • Bokslutsverifikationer
  • Ej överförda
  • Överförda
  • Ej aktuell för överföring
 • Årsredovisning med kommentarer

Rapporten sparas på din dator och döps till rapport-till-revisor-[företagsnamn]-[år].pdf.

Läs mer i Rapportcentral

Sökord: revisorsinloggning, revisor, revisorsrapport, rapport till revisor