Mallar för checklistor, Checklistor

Detta avsnitt gäller för dig som arbetar med Visma Skatt & Bokslut Pro som en redovisningsbyrå.

På sidan Administration - Mallar - Mallar för checklistor - Checklistor visas alla kontrollfrågor i den aktuella checklistan, grupperade efter vilken programdel de används i. Här aktiverar eller inaktiverar du kontrollfrågor. Här kan du också skapa egna kontrollfrågor.

Välj programdel, t. ex. Årsredovisning, och sedan underdel, ex Noter. Kontrollfrågorna som visas är de som används när användaren är inne och arbetar i den aktuella programdelen.

Aktivera eller inaktivera kontrollfrågor

I mallen kan du välja vilka av kontrollfrågorna du vill använda genom att inaktivera de du inte har någon nytta av. Du gör detta genom att klicka på knappen i kolumnen Åtgärder.

Skapa och ta bort kontrollfrågor

För att skapa en egen kontrollfråga för mallen, klicka på +-knappen i den högra delen av sidan. Skriv in namnet och var den ska användas (Periodavslut, Årsavslut eller båda). Kontrollfrågor som du skapar själv kan du ta bort genom att klicka på -.

När din lista med kontrollfrågor är klar, välj Spara. När du vill publicera för att göra den tillgänglig för de kopplade kunderna, välj Publicera.

Relaterade avsnitt