Mallar för checklistor, Kunder

På sidan Administration - Mallar - Mallar för checklistor - Kunder visas de kunder som för närvarande är kopplade till den valda mallen.

Det är också här som du kopplar nya kunder till mallen.

Koppla en kund till mallen

  1. Välj Redigera.

En lista av tillgängliga kunder visas i sektionen Ej kopplade till höger på skärmen.

  1. Välj den kund du vill koppla och klicka på för att lägga till den till sektionen Kopplade.
    Kunden läggs nu till i listan med kunder som använder mallen.
  2. Klicka på Publicera.

När du tillämpat mallen på de markerade kunderna kommer kontrollfrågorna i mallen visas på dem. Kontrollfrågorna kommer att läggas till för kundens nuvarande och framtida räkenskapsår.

Relaterade avsnitt