Kom igång

Nyheter

Vanliga frågor

Kom i gång med Skatt & Bokslut

Popcorn, någon?

Låt vår supportexpert Adis ge dig en introduktion till programmet.

Saker att ha koll på innan du sätter igång

Gör inga resultatdispositioner på förhand.
Vid resultatplaneringen kommer nämligen befintliga bokningar för årets resultat, årets skatt eller förändring i periodiseringsfonder att vändas så att programmet ska kunna göra sina egna beräkningar och bokslutsverifikationer.

Den debiterade preliminärskatten bör vara bokförd på konto 2518.

Periodiseringsfonder ska vara bokförda på konton i intervallet 2120-2129. Kontrollera att dessa konton är samma för alla perioder/år.

Arbetsgivaravgifter bör vara bokförda mot ett skuldkonto, exempelvis 2731, respektive ett kostnadskonto, exempelvis 7510.

Se till att hantera anläggningstillgångarna i Visma eEkonomi. Då sparar du mycket arbete vid avstämningen.

Bokslutsverifikationer som exporteras till Visma eEkonomi kan sparas i en egen verifikationsserie. Du gör inställningen i Visma eEkonomi, under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter - Verifikationsserier - Bokslutsverifikationer.

1

Är du en byrå? - fixa grunderna i Visma Advisor först

Om du arbetar i en byrå med Visma Advisor, se till att dessa punkter är avklarade innan du sätter igång:

Visma Skatt & Bokslut Pro är aktiverat för kunden.

Alla medarbetare som ska jobba med programmet är upplagda.

De uppdrag och bevakningspunkter som behövs finns upplagda - även de som ska uppdateras automatiskt när du arbetar med programmet.

Se till att rätt företagstyp är vald och att dess Registreringsdatum är rätt.

Rätt räkenskapsår är valt i Visma Advisor.

Aktivera Visma Skatt & Bokslut Pro från Visma Advisor

Lägg till en ny kund

Lägg till ett nytt uppdrag

Koppla bevakningspunkter till ett uppdrag

Koppla uppdrag till kund

Hur Visma Skatt & Bokslut Pro fungerar tillsammans med andra produkter

Jobba smart med periodavstämningar!

Vi rekommenderar att du alltid aktiverar Periodavslut så att du kan göra periodvisa avstämningar. Då har du mycket vunnet när det sedan är dags för årsavslut. Du kommer också kunna ge bättre råd till dina kunder och upptäcka eventuella fel eller misstag tidigare. Ett grymt smart sätt att fördela ut arbetet över hela året samtidigt som du ökar kvaliten.

2

Avstämning av konton

I Visma Skatt & Bokslut Pro är det naturligt att börja med avstämningen under Period/Årsavslut - Balansavstämning eller Resultatanalys. En avstämning innebär att du jämför det bokförda värdet på varje konto mot utdrag från andra källor, exempelvis ett kontoutdrag, där samma transaktioner har registrerats.

Att jobba med kvalitet GÖR dig effektivare - vi lovar!

  • Använd checklistorna! Då blir det enklare att hålla reda på vad som gjorts, både för dig själv och andra. Om du jobbar i en byrå kan du spara en uppsättning med checklistor/kontrollfrågor som en mall för flera kunder, vilket sparar massor av tid eftersom du inte behöver ställa in checklistorna individuellt för var och en.

  • Använd de inbyggda automatiska kontrollerna för att snabbt hitta avvikelser. Kontrollerna körs automatiskt och kommer varna så fort någonting avviker från det normala - det behöver inte betyda att något är fel.
    Dina avstämningar kommer bli säkrare och gå mycket snabbare. Använd kontrollerna som de är, anpassa dem eller skapa helt egna. Som en byrå kan du även här spara din uppsättning med vanliga kontroller i en mall och sedan applicera dem på flera kunder.

  • Se till att stämma av alla konton och använd avstämningsbilagor.

Kommentarer

Checklistor

Automatiska kontroller

Mallar för checklistor

Mallar för automatiska kontroller

Transaktionsanalys

Transaktionsanalysen i Skatt & Bokslut

Börja med att stämma av kontona i balansavstämningen så att saldot i bokföringen är korrekt. Använder du Visma eEkonomi får du mycket hjälp med automatisk avstämning och dokumentation. Ta hjälp av avstämningsbilagor där det behövs och underlättar ditt arbete. Du kan såklart också använda dina egna, externa bilagor som du kopplar enkelt genom att dra och släppa dem på kontot eller kontogruppen. Detta är smidigt när du stämmer av mot externa källor, exempelvis kontoutdrag från banken.

Bilagorna för Fastighetsskatt, Särskild löneskatt, Avkastningsskatt och Preliminärskatt bör skapas före resultatplaneringen för att processen ska vara optimal.

Var inte rädd för att utforska och experimentera

I resultatplaneringen under Skatteberäkning sker vissa ombokningar automatiskt. Därför kan du använda den när du gör din avstämning. Ingenting är definitivt förrän du låser året.

Översikt, balansavstämning

Bilagor i Visma Skatt & Bokslut Pro

Synkronisera din bokföringsdata med Visma eEkonomi

Externa bilagor

Arbeta med externa bilagor i Visma Skatt & Bokslut Pro

Momsavstämning

Avstämning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag

Stäm av automatiskt skapade bilagor från Visma eEkonomi

3

Resultatplanering

Resultatplaneringen under Skatteberäkning är stället där du ser resultatet för de olika skattealternativen. Använd ett av de förvalda alternativen eller skapa ett helt eget. Du kan alltid ändra i beräkningarna under Skatteberäkning - Skattemässiga justeringar. När du väljer ett av alternativen uppdateras alla bokningar och värdena förs över automatiskt till rätt blankett under Deklarationsblanketter.

Använd dina pedagogiska superkrafter!

Resultatplaneringen ger en bra översikt av olika utfall och konsekvenser för de olika skatteplaneringsalternativen. Om du är en byrå, se till att använda detta som ett underlag när du diskuterar med dina kunder.

Skatteberäkning för aktiebolag och ekonomiska föreningar

Deklarationsunderlag för fysiska personer

Avdrag i deklaration

Skatteuträkning

Kvarskatt/överskott

Över/underavskrivningar maskiner/inventarier

Årsavslut med fokus på skatteberäkning

4

Skapa årsredovisningen

Vi har samlat allt du behöver för att skapa årsredovisningen enligt K2 eller K3 under Årsavslut - Årsredovisning. Se till att använda checklistorna. Då blir det enklare att hålla reda på vad som gjorts, både för dig själv och andra.
Namnen på styrelseledamöterna och revisorerna kan hämtas automatiskt från Bolagsverket på sidan Underskrifter. Under Inlämning ser du om årsredovisningen innehåller några formella fel och du kontrollerar enkelt att informationen stämmer mot Bolagsverket. När du har gjort årsredovisningen färdig och har markerat den som klar uppdateras bevakningspunkten i Visma Advisor automatiskt.

Översikt, årsredovisning

5

Signera årsredovisningen

På sidan Årsavslut - Årsredovisning - Digital signering sköter du signeringen av årsredovisningen och årsstämmoprotokollet via den inbyggda integrationen till Visma Sign. Undertecknarna får en notifiering via e-post och identifierar sig med BankID innan de signerar dokumentet. Du har full kontroll över signeringsprocessen och kan följa statusen för varje underskrift. Datumen förs in automatiskt på dokumentet Underskrifter efter hand som undertecknarna signerar. När alla underskrifter är klara, får du en bekräftelse via e-post.

Vilka datum är viktiga för årsredovisningen?

Digital signering

Digital signering med Visma Sign - demo

6

Komplettera med deklarationsbilagor

Huvudblanketten, exempelvis INK2 och tillhörande bilagor, kommer redan vara ifyllda med rätt värden, men du har möjlighet att komplettera med ytterligare blanketter. Under Deklarationsblanketter visas det färdiga resultatet. Se till att få flera ögon på resultatet så att kvaliten blir bra.

Deklarationsbilagor (aktiebolag)

Deklarationsbilagor (enskild firma)

7

Skicka in deklarationen och årsredovisningen digitalt

När du är färdig med årsredovisningen, skickar du enkelt in en avskrift av denna samt fastställelseintyget från sidan Årsavslut - Årsredovisning - Inlämning. Finns det en revisionsberättelse, laddas denna upp av revisorn utanför Visma Skatt & Bokslut Pro. Det är först när dessa dokument har signerats på Bolagsverket som årsredovisningen är inlämnad. Personerna som ska signera fastställelseintyget och revisionsberättelsen (om den finns) får ett e-postmeddelande med en länk. De klickar på länken, loggar in med BankID och godkänner dokumenten genom att signera dem digitalt. Signeringen måste göras inom 21 dagar.

Deklarationsblanketterna är automatiskt ifyllda med det du tidigare angett och under Årsavslut - Deklarationsblanketter har du alla samlade på ett ställe. På sidan Inlämning kontrolleras deklarationen efter vanliga fel och när allt är klart skickar du in alla blanketterna till Skatteverket genom att välja Inkomstdeklaration 2 - lämna (API) som inlämningssätt. För att deklarationen ska anses vara inlämnad, behöver den signeras av företagets firmatecknare eller deklarationsombud från Mina sidor på Skatteverket.

Deklarationsblanketter

Inlämning till Skatteverket

Deklarationsblanketter för fysiska personer

Inlämning till Skatteverket

Deklarera från Skatt & Bokslut

Digital inlämning av årsredovisning

Så funkar digital inlämning

Digital inlämning och signering

8

Överför verifikationer och lås perioden/året

När du är klar, låser du perioden/året från startsidan och för över de skapade bokslutsverifikationerna till Visma eEkonomi med ett enda klick från Årsavslut - Bokslutsverifikationer. Bevakningspunkten i Visma Advisor uppdateras och perioden blir låst i Visma eEkonomi. Bokslutsverifikationer som exporteras till Visma eEkonomi kan sparas i en egen verifikationsserie. Du gör inställningen i Visma eEkonomi, under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter - Verifikationsserier - Bokslutsverifikationer.

Avstämningsperioder

Överföring av information mellan perioder och år

Bokslutsverifikationer

Automatisk uppdatering av bevakningspunkter i Visma Advisor

9

Presentera och analysera ditt arbete

Genom att använda Visma Ekonomiöversikt kan du visualisera informationen i lättförståeliga diagram och rapporter. Exportera en SIE-fil från Underhåll - Exportera data och importera den sen till Visma Ekonomiöversikt. Om du använder Visma eEkonomi, finns informationen redan på plats. Du kan såklart använda de inbyggda rapporterna från Rapportcentralen också, till exempel skriva ut årsredovisningen, dela den i Visma Ekonomiöversikt och använda den när du diskuterar med dina kunder.

Använd Visma Ekonomiöversikt för att presentera information

Kom i gång med Visma Ekonomiöversikt

 

Sökord: Best digital practice, Best digital practise, praxis, jobba effektivt