Låneskulder

Du skapar en underbilaga genom att klicka på gem-ikonen från Balansavstämning - Översikt eller Balansavstämning - Bilagor.

Bilagan Låneskulder används för att stämma av den totala låneskulden och dela upp den i Kortfristiga skulder (som ska betalas tillbaka inom 1 år) och Långfristiga skulder (som ska betalas tillbaka efter 1 år).

På bilagan kopplar du ett konto för den långfristiga delen, ett för den kortfristiga delen och ett annat för den upplupna räntan.

Kort- och långfristiga skulder i bokföringen

Uppdelning av kort- och långfristiga skulder kan göras på olika sätt i bokföringen. I bilagan är det dock bara möjligt att koppla ett konto till respektive typ. För att den ska fungera optimalt behöver du ha långfristiga lån på ett konto för långfristiga skulder och kortfristiga lån på ett annat konto för kortfristiga skulder.

Om den totala skulden är bokförd mot ett konto kan du göra en bokslutsverifikation, där den kortfristiga delen bokförs i debet mot kontot för långfristiga skulder och i kredit mot kontot för kortfristiga skulder. I så fall, tänk på att att markera denna bokslutsverifikation som Ej aktuell för överföring så att den inte förs tillbaka till bokföringen eftersom det kan göra det svårare att stämma av det totala skuldbeloppet regelbundet.

Relaterade avsnitt