Bilagor, balansavstämning

Balansavstämning - Bilagor hittar du under både Periodavslut och Årsavslut.

Under Balansavstämning - Bilagor arbetar du med bilagor som underlättar både beräkningar och avstämningar för dina konton.

Du kan arbeta med huvudbilagor, underbilagor, externa bilagor och automatiskt genererade bilagor.

Under Balansavstämning och Resultatanalys kan du ändra ordningen på bilagor i öppna perioder genom att dra och släppa dem i den ordningen du vill ha dem. När du skapar nya perioder, kommer ordningen vara samma i den nya perioden.

Relaterade avsnitt