Periodiseringsfond (endast aktiebolag)

Du skapar en underbilaga genom att klicka på gem-ikonen från Balansavstämning - Översikt eller Balansavstämning - Bilagor.

Bilagan Periodiseringsfond skapas automatiskt i årsavslutsperioden om det finns avsättningar till konton som är kopplade till referenskonton 2100-2139. Det aktuella årets avsättning/återföring bestäms på sidan Skattemässiga justeringar i programdelen Skatteberäkning. När du gör ett val för avsättning/återföring skapas det en bokslutsverifikation och bilagan uppdateras.

Bilagan kan inte uppdateras manuellt utan styrs helt av vad som är bokfört på ovan nämnda konton och det val som görs i resultatplaneringen.

Relaterade avsnitt