Skattemässiga avskrivningar på maskiner och inventarier (endast aktiebolag)

Du skapar en underbilaga genom att klicka på gem-ikonen från Balansavstämning - Översikt eller Balansavstämning - Bilagor.

Den här bilagan skapas automatiskt i årsavslutsperioden när du gör ett val för avsättning/upplösning på sidan Överavskrivningar maskiner/inventarier under Skatteberäkning.

Bilagan visas under Balansavstämning på kontot som är kopplat till referenskonto 2153. Den information som visas på bilagan är samma som visas på sidan Överavskrivningar på maskiner/inventarier.

Om det finns flera konton som är kopplade till referenskonto 2153 så gäller följande:

  • Om kontot 2153 är aktivt kopplas bilagan till detta konto.
  • Om kontot 2153 inte är aktivt kopplas bilagan till det första kontot som är kopplat till referenskonto 2153.

Bilagan kan inte uppdateras manuellt utan styrs av det val som görs på sidan Överavskrivningar på maskiner/inventarier. Om uppgifterna ändras på den här sidan, uppdateras bilagan automatiskt. Tillsammans med bilagan skapas även en bokslutstransaktion där förändringen av ackumulerade överavskrivningar bokförs.

Relaterade avsnitt