Resultat- och Balansräkning

Bokföringsuppgifterna i årsredovisningens dokument för resultat- och balansräkning hämtas från Årsavslut - Årsredovisning - Resultat- och Balansräkning.

Hur fälten funkar i Visma Skatt & Bokslut Pro

I vita fält skrivs värden in manuellt. Gråa fält innehåller värden som systemgenererats eller hämtats från andra ställen i programmet.

Värden i gråa fält kan oftast ändras genom att klicka på menysymbolen som visas när du håller pekaren över fältet och väljer Ändra belopp. När ett belopp har ändrats, blir fältet gulmarkerat. För att återställa värdet håller du återigen pekaren över fältet, klickar på menysymbolen och väljer Återställ. Klicka på bilden nedan för att visa:

Inmatningsfält. Här skriver du själv in värden:

Beräknat fält eller fält där värden hämtats från ett annat ställe i programmet:

Ett fält där beloppet har ändrats manuellt:

Belopp du ändrar här påverkar enbart årsredovisningen.

Om en rad helt saknar värden, kommer den inte att inkluderas i utskriften. Det innebär att det är möjligt att dölja rader genom att ta bort deras värden. Tänk på att vissa värden kan vara obligatoriska.

Du kan ändra på rubrikerna i balans- och resultaträkningen genom att föra muspekaren över raden och sedan klicka på pennikonen som visas.

Notreferenser kan redigeras genom att välja Koppling till resultat-/balansräkning längst ner i fönstret inne på varje not. Skriv i fältet för att söka efter raden du vill koppla till. Klicka på plus- eller minustecknet för att lägga till eller ta bort rader.

Klicka på knappen Förhandsgranska för att förhandsvisa årsredovisningen.

Klarmarkera dokumenten genom att klicka på bockarna i kolumnen Klart i vyn till vänster. Om uppgifter har ändrats efter klarmarkeringen skiftar bockarna färg till orange, vilket betyder att du ska gå igenom sektionerna på nytt och sedan klarmarkera igen.

Dokumenten kan laddas ner som PDFer för utskrift under Årsredovisning i Rapportcentral.

Relaterade avsnitt