Skatteuträkning

Under Skatteuträkning visas den fysiska personens slutliga skatt, samt uträkningen som leder fram till denna. Beloppen för vissa av posterna i uträkningen har beräknats utifrån uppgifter som angivits under avsnitten Enskild firma och Underlag INK1.

 

På sidan Skatteberäkning kan du välja att visa Skatteuträkning och Kvarskatt/Överskott utan några uppgifter från näringsverksamheten. Detta gör det enklare att jämföra Skatteverkets preliminära skatteuträkning med programmets.

Grunduppgifter

Relaterade avsnitt