Underlag INK1

I det här avsnittet uppges privata inkomster och avdrag utöver uppgifterna i Enskild firma. Uppgifterna används för att fylla i Inkomstdeklaration 1 (INK1) och för att kunna göra en komplett skatteuträkning.

  1. Klicka på vart och ett av avsnitten i vyn Beräkningar och gör dina önskade justeringar i vyn till höger. Tänk på att du kan ladda upp den förtryckta blanketten för att fylla i underlagen automatiskt. Se längre ner på sidan.
  • När ett fält i programmet motsvaras av ett fält på deklarationsblankett INK1 kommer de förifyllda eller manuellt inskrivna värdena att överföras dit. Du hittar deklarationsblankett INK1 under Årsavslut - Deklarationsblanketter.
  • Uppgifter och justeringar som fylls i för Underlag INK1 påverkar också det slutliga skattemässiga resultatet under fliken Skatteuträkning.

Klarmarkera för att hålla koll!

När ettt dokument är färdigifylld klarmarkerar du den genom att klicka på bocken i kolumnen Klart i vyn till vänster. Klarmarkeringen kommer att markeras med ditt namn och en tidsstämpel och det går inte längre att göra några ändringar.

Du kan ångra klarmarkeringen genom att klicka på bocken på nytt.

Om du har klarmarkerat och något av värdena sedan ändras i andra delar av programmet, så kommer bocken att ändra färg från grön till orange. Gå då igenom och kontrollera de uppdaterade värdena och klarmarkera på nytt.

Klicka på bilden nedan för att se hur det går till:

  • När du klarmarkerar deklarationsblanketter fylls även fältet Datum när blanketten fylls i med dagens datum. Detta har bara betydelse vid utskrift på papper/PDF. Lämnar du in deklarationen via API eller SRU-fil så används filens datum.
  • När du arbetar med Visma Skatt & Bokslut Pro som en redovisningsbyrå via Visma Advisor kommer vissa av klarmarkeringarna automatiskt uppdatera dina bevakningspunkter för kunden i Visma Advisor. Läs mer i avsnittet Hur Visma Skatt & Bokslut Pro fungerar tillsammans med andra produkter.

Hur fälten funkar i Visma Skatt & Bokslut Pro

I vita fält skrivs värden in manuellt. Gråa fält innehåller värden som systemgenererats eller hämtats från andra ställen i programmet.

Värden i gråa fält kan oftast ändras genom att klicka på menysymbolen som visas när du håller pekaren över fältet och väljer Ändra belopp. När ett belopp har ändrats, blir fältet gulmarkerat. För att återställa värdet håller du återigen pekaren över fältet, klickar på menysymbolen och väljer Återställ. Klicka på bilden nedan för att visa:

Inmatningsfält. Här skriver du själv in värden:

Beräknat fält eller fält där värden hämtats från ett annat ställe i programmet:

Ett fält där beloppet har ändrats manuellt:

Under Skatteberäkning - Underlag INK1 - Grunduppgifter kan du ladda upp de förtryckta filerna Inkomstdeklaration (INK1), Specifikation till inkomstdeklaration samt Preliminär skatteuträkning från Skatteverket. De kommer då automatiskt fylla i värdena under de olika sidorna och delarna under Underlag INK1.

Notera att viss information inte är möjlig att hämta och behöver kompletteras manuellt. Detta gäller:

  • Kommunalskatt
  • Begravningsavgift
  • Kyrkoavgift
  • Inbetald preliminärskatt (på sidan Kvarskatt/Överskott)
  • Avgift till arbetslöshetskassa (A-kassa)

Då vissa fält på inkomstdeklarationen är uppdelat i flera underfält i programmet, har vi valt att överföra beloppet till det vanligaste fältet. Det är extra viktigt att justera fältet Summa lön, förmåner, sjukpenning m m (1.1) om beloppet även består av sjukpenning, a-kassa eller inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning.

Ett sätt att felsöka differenser och upptäcka eventuella fel i skatteuträkningen är att lägga in samma värden i Skatteverkets tjänst Räkna ut din skatt.

Den förtryckta inkomstdeklarationen finns på Mina sidor på Skatteverkets hemsida. Du hittar inkomstdeklarationen som en PDF på sidan Skatter och deklarationer. Tänk på att du som deklarationsombud också kan logga in och ladda ner inkomstdeklarationen.

Observera att den förtryckta deklarationen inte finns tillgänglig förrän en bit in i mars.

Relaterade avsnitt