Installationsanvisning Visma Skatteprogram

Observera att du bör uppdatera ditt operativsystem innan du startar din installation/uppdatering. Detta gör du genom att klicka på Start-knappen och välja Inställningar - Uppdatering och säkerhet - Windows Update - Sök efter uppdateringar.

Den här instruktionen använder du för att nyinstallera eller uppdatera Visma Skatteprogram till en ny version.

För att kunna öppna filer från tidigare år behöver du installera det årets version av programmet. Det gör du via Ladda ner äldre versioner.

Ta alltid en säkerhetskopia av samtliga företag som du har upplagda i programmet innan du installerar den nya versionen. Detta gör du under Arkiv - Säkerhetskopiering i ditt program.

Så här gör du installationen

Tänk på att avsluta programmet innan du påbörjar installationen av den nya versionen.

  1. Ladda ner programversionen via vismaspcs.se/support/ladda-ner.
  2. Om du ska uppdatera till senaste programversionen kan du välja Hjälp - Uppdatera programversion när du fått meddelande om att det finns en ny programversion som du får när du startar programmet.

  3. Dubbelklicka på filen som du har laddat ner. Om du installerar programmet från ett USB-minne, börjar du med att ansluta USB-minnet till datorn.
  4. När startbilden visas följer du stegen i installationsguiden.
  5. Starta om datorn när installationen är slutförd.

Nu är den nya versionen av Visma Skatteprogram installerad på din dator och du ska aktivera programmet. Läs mer i avsnittet Aktivering av ditt program.

Relaterade avsnitt