Visma Skatteprogram

Aktivering av ditt program

För att aktivera ditt program behöver du ange vissa uppgifter för att säkerställa att du har en licens som ger dig rätt att använda programmet. Du behöver ange:

 • kundnummer
 • organisationsnummer

Om du inte har dessa uppgifter tillgängliga, kan du ändå arbeta i programmet under en begränsad tid (från den dag du installerar programmet på din dator) utan aktivering.

Kundnummer

Kundnumret består av 6-7 siffror och du hittar det exempelvis på en faktura från oss. Du kan även hitta det under Hjälp - Om i ditt program från Visma Spcs om du tidigare har aktiverat dig.

Vid dessa tillfällen aktiverar du programmet

Du aktiverar programmet:

 • inom en begränsad tid från att du installerat ditt program
 • när du bytt dator och installerar på nytt
 • när du uppgraderat programmet
 • när du ändrar antal användare

Internetanslutning vid aktivering

Om din dator har anslutning till internet sker din aktivering automatiskt när du följer guiden.

Om din dator inte har anslutning till internet väljer du alternativet Datorn har ingen anslutning till internet. Följ sedan instruktionerna i guiden för att skriva ut dina uppgifter och skicka dem till oss. Information om adress och e-postadress till Visma Spcs finns på utskriften. När vi tagit emot din registrering skickar vi de uppgifter du behöver för manuell aktivering.

Brandvägg

Om du har inställningar i din brandvägg som stoppar den automatiska aktiveringen kan du välja något av följande sätt:

 • Eventuellt behöver du i din brandvägg ange namnet på exe-filen som ska kunna kommunicera med ditt program.
 • Välj alternativet Datorn har ingen anslutning till internet. Följ sedan instruktionerna i guiden för att skriva ut dina uppgifter och skicka dem till oss. Information om adress och e-postadress till Visma Spcs finns på utskriften. När vi tagit emot din registrering skickar vi de uppgifter du behöver för manuell aktivering.

Användning av programmet om du har avslutat ditt serviceavtal

Om du valt att inte förlänga ditt serviceavtal men ändå vill kunna starta programmet, måste du ladda ner en versionsbunden nyckel.

Observera att du inte kan använda programmet fullt ut om du inte har ett aktivt serviceavtal. Följande funktioner begränsas:

 • du kan inte exportera (exempelvis SRU-filer eller depåfiler)
 • du kan inte uppdatera något via internet
 • du kan inte överföra uppgifter till deklarationsdelen i programmet via andra programdelar

Du har däremot möjlighet att skriva ut dina deklarationsblanketter.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...