Utdelning

Funktionen finns under Aktiehanterare på sidan Händelser.

Klicka på knappen vid fältet Utdelning. I dialogrutan som öppnas skriver du in uppgifter om utdelning på värdepapper. Det är alla former av kapitalinkomster, alltså även t ex ränta på privatobligationer, som här ska skrivas in som utdelning.

Utdelningsdatum

Genom att du skriver in datum för utdelningen summerar programmet utdelningen till rätt inkomstår.

Via inmatningshjälpen får du hjälp att lägga upp händelsen för återinvestering.

Antal

Skriv in antal värdepapper som gett utdelning, exempelvis antal aktier som du äger i ett bolag.

Utdelning per värdepapper

Här skriver du in utdelning per värdepapper, exempelvis utdelningen per aktie.

Belopp

Här beräknar programmet belopp för total utdelning vilket är lika med Antal x Utdeln/värdepapper.

Preliminärskatt

Här skriver du för fysiska personer in avdragen preliminärskatt på utdelningen. Beloppet flyttas till deklaration och skatteplanering vid överföring.

Programmet föreslår ett belopp som är 30% av inskrivet räntebelopp. Denna funktion kan stängas av via menyvalet Arkiv - Programinställningar.

Utländsk skatt

I denna kolumn kan du ange om du betalat utländsk skatt på utdelningen. Beloppet flyttas med vid överföring till deklaration.

Relaterade avsnitt

Återinvestera vid utdelning från fond