Hur fungerar integrationen till Visma eEkonomi?

Integrationen med Visma eEkonomi består av flera delar. Du kan till en början importera kunder, artiklar, resultatenheter och projekt för att få grundläggande uppgifter att arbeta med. Därefter arbetar du vidare i Visma Tid Pro med kundens uppgifter och ordrar. Det är också i Visma Tid Pro som du skapar fakturaunderlaget för fakturering i Visma eEkonomi.

I den dagliga uppföljningen av ordrar i Visma Tid Pro kan du också importera leverantörsfakturor från Visma eEkonomi som du sedan kopplar som kostnader på dina ordrar. Det finns även en koppling till bokföringen i Visma eEkonomi, om du väljer att skapa verifikationer av kvittoregistreringar för inköp med företagskort.

Läs mer i avsnittet Integration mot Visma eEkonomi.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.