Hur fungerar kopplingen till Visma Lön och andra löneprogram?

I Visma Tid Pro kan du exportera löneunderlag av det format som stöds av till exempel Visma Lön. Du kan läsa mer om det i avsnittet Koppling till Visma Lön.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.