Skriv ut/exportera löneunderlag

  1. Välj Tid & kvitton - Löneunderlag.
  2. Välj period för löneunderlaget.
  3. Markera den/de anställda som du vill skriva ut löneunderlag för.

Om det finns tider i löneperioden som inte har attesterats står det Visa preliminärt på den anställde och du kan då enbart förhandsgranska underlaget. Om du klickar på frågetecknet vid upplysningen visas de veckor som behöver attesteras.

  1. Klicka på Skriv ut för att visa de markerade underlagen på skärmen och för att välja hur du vill fortsätta. Vill du spara underlaget till pdf väljer du ett pdf-alternativ i utskriftsdialogen.
  2. Klicka på Exportera för lön för att spara underlagen på fil. Välj löneprogram för att spara filen i det format som krävs för att läsa in filen i löneprogrammet.

Läs hur du importerar filen i Visma Lön Smart eller Visma Lön 300/600.

Vill du förhindra att ändringar görs som påverkar löneunderlagen kan du välja att stänga perioden.

När du väljer Stäng period får både den som registrerar tid och den som är attestansvarig en varning att lönen är färdigställd och att ändringar som påverkar lönen behöver meddelas den som är löneansvarig. Varningen visas på de tidrapporter som finns inom den stängda perioden. Varningen är endast en varningstext och både rapportör och attestansvarig har möjlighet att gå förbi varningen.

Relaterade avsnitt